นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรงน้ำพระพุทธโสภณ, พระวิษณุกรรม,พระภูมิเจ้าที่ และพิธีรดน้ำดำหัว

ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธโสภณ, พระวิษณุกรรม,พระภูมิเจ้าที่และพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรครูผู้อาวุโส
ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711