นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมมอบตัวนักศึกษา ประดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลภาพกิจกรรมการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิษณุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711