นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)

วิทยาลัยเทคนิคน่าน ดำเนินโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก
ระหว่างวันที่ 5-10 มีนาคม 2561 เพื่อซ่อมบำรงเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ต่างๆ

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711