นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 3 ปวส. 2 ปีการศึกษา 2560
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียน นักศึกษา
และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มุ่งมั่นและพยายามจนจบการศึกษา
โดยมีการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากกระทรวงแรงงาน
ทีมจังหวัดน่าน Mini Concert และThe Mark Teachers

 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711