นายปัญญา พลเมืองดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <
 

แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 4 วัน 3 คืน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดทดลองระบบ Can Bus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวส. (ปกติ) เป็นกรณีพิเศษ
(โควตาภายในวิทยาลัยเทคนิคน่าน) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส.(ม.6) เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

 
กิจกรรม Open House แผนกวิชาคหกรรม
พิธีวันครู 16 มกราคม 2561
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันครู 16 มกราคม 2561
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560
 

ใบลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

ตัวอย่าง แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) ระดับ ปวช. / ปวส.

ใบมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักเศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เอกสารใช้ในการสมัครเรียน)

 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711