นายราเชนทร์ กาบคำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน

 

เมนู

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวกิจกรรม

ประกาศ เรื่อง การเปิดการเรียน
การสอนภาคฤดูร้อน
เดือน ตุลาคม  ๒๕๕๙
ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   
[ดูทั้งหมด]
 

ข้อมูลสารสนเทศ

 

105.25 R-radio Nan

 
 
 
 

www.technicnan.ac.th
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
Nan Technical College

วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ 054-710962 โทรสาร 054-710711